All for Joomla All for Webmasters

Faalİyet Alanları

İÇME VE PROSES SUYU ARITIMI

Su yaşam sıvımızdır. En basitinden en gelişmişine kadar bilinen tüm organizmaların yaşam biçimlerinin vazgeçilmez ögesini su oluşturmaktadır. Her ne amaçla kullanılmak istenirse istensin suyun kullanım amacına uygun olarak arıtılması gerekir. Örneğin ülkemizde içme suları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” sınır değerlerine uygun olmalıdır. İşte tam bu noktada analiz, analitik düşünce, arıtma teknikleri ve teknolojileri ile işletme metodolojileri devreye girer ki; firmamız bu konularda 20 yılı aşkın deneyime sahip uzman ve tecrübeli personelleriyle her zaman en iyi çözümleri sunmaktadır.

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITIMI

Temiz su günlük faaliyetlerimiz ve endüstriyel kullanımlar neticesinde sürekli olarak kirlenmektedir. Sınırlı olan temiz su kaynakları ile alıcı ortam olarak nitelendirdiğimiz yaşam alanlarımızdaki ekolojik dengenin korunması için kirlenen suların arıtılması gerekmektedir. Her atıksu diğerine göre nitelik ve miktar açısından farklı kirlilik yükleri içerir. Deşarj limitleri için de durum aynıdır. Her atıksu sınıfı için bir deşarj standardı tanımlanmıştır. Firmamız DASU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ kendini sürekli yenileyen ve geliştiren uzman kadrosuyla atıksu arıtımı konusunda akılcı çözümler üretir ve sunduğu çözümler ile rakiplerinden hep bir adım daha öndedir.

ARITMA ÇAMURU BERTARAFI

Arıtma işlemleri sonunda istenmeyen kirleticiler büyük oranda çamur fazına alınarak sudan ayrılmaktadır. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya katı formda olup kullanılan prosese ve işletmeye bağlı olarak % 12-25 oranında katı madde içermektedir. Çıkan çamur hacimce büyük olup, işlenmesi ve bertarafı atıksu arıtma alanında oldukça karmaşık bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmamız ADASU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ arıtma çamurlarının bertarafı konusunda çamur miktarı ve niteliği faktörlerini göz önünde bulundurarak optimum çözümler üretir ve müşterilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını en uygun koşullarda çözer.

ATIKSU KAYNAKLI KOKU ARITIMI

Arıtma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir diğer kirletici de kokudur. İşletme faaliyetlerden çıkan koku kaynaklarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ülkemizde kokunun kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerini en aza indirilmesi amacıyla ‘Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği’ 04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kokunun kontrolü ve yönetmelikteki sınır değerler çerçevesinde arıtımı konusunda ADASU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ yenilikçi ve en teknolojik giderim proseslerini kullanarak müşterilerine en ekonomik ve en uygun çözümleri sunar.

TEHLİKELİ GAZLARIN NÖTRALİZASYONU

Özellikle içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda kullanılan klor gazı gibi zehirli ve oksitleyici gazların herhangi bir kaçak olması durumunda çevreye verebileceği olumsuz etkileri önlemek için mutlaka otomatik bir gaz nötralizasyon sisteminin olması gerekir. ADASU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ bu konuda geliştirdiği ve uygulamakta olduğu nötralizasyon sistemleri ile iş güvenliği ve işçi sağlığı yanında ne kadar çevre dostu olduğunu da ön plana çıkarmaktadır.

İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ

Arıtma tesislerinin kapasite ve içerdiği prosesler açısından kullanım amacına veya yönetmeliklerdeki deşarj standartlarına uygun olarak tasarlanması oldukça önemli ancak yeterli değildir. Bir arıtma tesisi ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın doğru işletilmediği takdirde kuruluş amacına hizmet edemeyecektir. ADASU ÇEVRE işletme ve bakım-onarım hizmetleri konusunda 20 yılı aşkın tecrübe ve beceriye sahip uzman personelleriyle rakiplerine oranla hep daha önde ve müşterileri her zaman daha fazla avantaja sahiptir. Proses ve enerji optimizasyonu, planlı ve programlı önleyici bakım çalışmaları ile tesisleri hem daha verimli işletiyor hem de müşterilerimizi ekonomik anlamda koruyoruz.